panel Logo

Aktualności:

2023-01-27 Próbki towaru na degustacje na gruncie PIT i VAT

Polska ustawa o VAT nakazuje opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów bowiem traktuje to jako transakcję dostawy towarów (sprzedaży towarów). Czy próbki towarów na degustację powinny być opodatkowanie VAT i PIT? Na co powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca przekazujący dane towary? Nieodpłatne przekazanie towaru podlega opodatkowaniu VAT Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. […]

2023-01-20 Czy każdą sprzedaż należy wliczyć do limitu VAT 200.000 zł

Wielu podatników zastanawia się co konkretnie wlicza się do wartości sprzedaży 200.000 zł, której przekroczenie obliguje podatnika do rejestracji do VAT. Warto podkreślić, iż nie każdą sprzedaż należy wliczać do wartości sprzedaży. Jest to o tyle ważne, iż w wielu przypadkach podatnik może nadal korzystać ze zwolnienia z VAT a w innych już dawno powinien […]

2023-01-13 Rezygnacja z ryczałtu a obowiązek sporządzenia inwentury.

Początek roku to dla wielu przedsiębiorców czas kalkulacji związanych ze zmianą formy opodatkowania. Termin na podjęcie tej decyzji upływa 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku podatkowym. W praktyce czas na zmianę formy opodatkowania upływa 20-tego lutego danego roku podatkowego, jeżeli podatnik w styczniu osiągnął przychody z działalności gospodarczej. […]

2023-01-05 PIT i VAT a ulga na złe długi po stronie wierzyciela. Likwidacja załącznika PIT-WZ.

Zatory płatnicze to jeden z wielu aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonanie usług i wystawienie faktury generuje obowiązek podatkowy i konieczność odprowadzenia danin, pomimo braku otrzymania pieniędzy. Jak uniknąć strat i nadpłaconych podatków z tytułu nieopłaconych przez dłużników faktur? – o tym poniżej! Ulga na złe długi po stronie wierzyciela w PIT Rozpoznanie przychodu podatkowego w […]

2022-12-30 Informacja o zmianach w Cenniku usługi Taxe, obowiązujących od 1 lutego 2023r.

Szanowni Państwo,informujemy, że wprowadziliśmy zmiany do Cennika usługi Taxe, które obowiązywać będą od 1 lutego 2023 (w zastosowaniu do rozliczeń od miesiąca styczeń 2023 r.). Zmiany obejmują korektę cen, dostosowując je w podstawowym zakresie do obecnych realiów gospodarczych i związanych z nimi wzrostami kosztów funkcjonowania naszej usługi. Kalkulując nowe ceny, braliśmy pod uwagę oczekiwane minimalne […]
Copyrights © 2009-2023 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno

Po skompletowaniu listy dokumentów, kliknij na przycisku "Rozpocznij wysyłanie plików", aby zainicjować transfer do naszego systemu.

❗
Wysyłanie plików zostało zakończone, jednak nie wszystkie pliki zostały przesłane. Zweryfikuj listę skanów oczekujących.
✖
Wczytywanie plików zostało zakończone, jednak żaden plik nie został pomyślnie przesłany.