panel Logo

Aktualności:

2024-07-12 Prawo do odliczenia VAT z faktur sprzed rejestracji jako czynny podatnik VAT i bez NIP nabywcy

Osoba fizyczna która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może ponosić pewne wydatki jeszcze przed formalną rejestracją. W związku z tym pojawia się pytanie czy możliwe jest odliczenie podatku VAT z faktury niezawierającej NIP kupującego, która została wystawiona jeszcze przed rejestracją jako podatnik VAT. Rejestracja dla celów podatku VAT a prawo do odliczenia Elementarnym prawem podatnika […]

2024-07-09 Wakacje składkowe 2024 dla przedsiębiorców – czym są i jak z nich skorzystać

Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przeszła kompletną ścieżkę legislacyjną i 13 czerwca 2024r. weszła do porządku prawnego (Dz.U. 2024 poz. 863). Jednym z kluczowych założeń ustawy są tzw. „wakacje składkowe”, które mają stanowić dla przedsiębiorców ulgę w opłacaniu składek ZUS. Poniżej prezentujemy […]

2024-07-06 Czy można zatrzymać i wznowić amortyzowanie środka trwałego?

Przedsiębiorcy szukają różnych możliwości optymalizacji ponoszenia kosztów względem osiąganych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W skutek zaistniałych zdarzeń gospodarczych przedsiębiorca czasem jest zmuszony do zaprzestania dokonywania amortyzacji środków trwałych. Niekiedy po zaprzestaniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych istnieje możliwość wznowienia amortyzacji. Jednak może to nastąpić tylko w niektórych sytuacjach. Jakich? Co to jest środek trwały W nawiązaniu […]

2024-07-03 Wynajem nieruchomości a stawki VAT

Wielu przedsiębiorców posiada przynajmniej jedną dodatkową nieruchomość mieszkalną lub niemieszkalną, którą ma zamiar wynająć o ile już tego nie robi. Wynajem nieruchomości wiąże się m.in. z obowiązkiem prawidłowego opodatkowania właściwą stawką VAT albo zastosowaniem odpowiedniego zwolnienia jeśli takowe wchodzi w grę. Od czego więc zależy kwestia zastosowania stawki 23% albo 8% do wynajmu nieruchomości? Od […]

2024-06-30 Wycofanie samochodu z firmy

Wycofanie składnika majątku z działalności gospodarczej jest nierzadkim zjawiskiem występującym w firmach. Wycofanie składnika majątku to nic innego jak zaprzestanie użytkowania w działalności, a rozpoczęcie użytkowania wyłącznie prywatnego czyli w celu osobistym (całkowicie poza firmą). Szybko nasuwa się pytanie czy wycofanie samochodu z firmy podlega opodatkowaniu? Samochód będący środkiem trwałym Przedsiębiorca ma możliwość wycofania z […]
Copyrights © 2009-2024 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno

Po skompletowaniu listy dokumentów, kliknij na przycisku "Rozpocznij wysyłanie plików", aby zainicjować transfer do naszego systemu.

❗
Wysyłanie plików zostało zakończone, jednak nie wszystkie pliki zostały przesłane. Zweryfikuj listę skanów oczekujących.
✖
Wczytywanie plików zostało zakończone, jednak żaden plik nie został pomyślnie przesłany.