panel Logo

Aktualności:

2020-11-23 SLIM VAT – zmiany w dopuszczalnym okresie odliczenia podatku VAT w 2021r.

Czynni podatnicy VAT korzystają z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur nabycia zarówno w okresie bieżącym (daty sprzedaży na fakturze) a jeżeli nie otrzymają dokumentu w tym okresie to w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Szereg różnych przypadków powoduje, iż podatnicy odliczają podatek VAT naliczony z faktur zakupu w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. […]

2020-11-16 Mechanizm podzielonej płatności w nowym JPK – praktyczne problemy.

Listopad 2020r. to pierwszy miesiąc raportowania w ramach nowego JPK tj. rozszerzonej struktury ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Oprócz standardowych danych, typowych dla dobrze znanych ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, konieczne będzie wyodrębnienie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Jakie problemy się z tym wiążą? – o tym poniżej! MPP raportuje zarówno sprzedawca jak i […]

2020-11-10 Kluczowe propozycje dla firm w tarczy antykryzysowej 6.0

Aktualnie jest już przygotowany projekt ustawy z dnia 26.10.2020r. o zmianie ustawyo szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawierający rozwiązania tarczy antykryzysowej o numerze 6. Poniższe rozwiązania wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Jakie najważniejsze narzędzia pomocowe zostaną udostępnione […]

2020-11-09 Ważne zmiany dotychczasowych ustaw tarczy antykryzysowej w nowej odsłonie tarczy 6.0

Projekt ustawy z dnia 26.10.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwany dalej projektem ustawy) oferuje kilka zmian w dotychczas dostępnych rozwiązaniach pomocowych dla firm. Jakie najistotniejsze zmiany nastąpią wraz z prowadzeniem tarczy antykryzysowej 6.0? Bezzwrotna dotacja 5.000zł dla firm […]

2020-11-03 SLIM VAT – zmiany w ujęciu korekt w 2021r.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w przypadku wystawienia faktury sprzedaży a następnie stwierdzenia pomyłki w cenie (kwocie VAT) lub udzielenia rabatu lub zwrotu przez nabywcę towaru czy też otrzymanej zaliczki ma obowiązek wystawić fakturę korygującą daną sprzedaż (lub zwrot zaliczki). Faktura korygująca fakturę pierwotną sprzedaży może podwyższyć podstawę opodatkowania VAT (i sam podatek VAT) ale […]
Copyrights © 2009-2020 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno

Po skompletowaniu listy dokumentów, kliknij na przycisku "Rozpocznij wysyłanie plików", aby zainicjować transfer do naszego systemu.

❗
Wysyłanie plików zostało zakończone, jednak nie wszystkie pliki zostały przesłane. Zweryfikuj listę skanów oczekujących.
✖
Wczytywanie plików zostało zakończone, jednak żaden plik nie został pomyślnie przesłany.