panel Logo

Aktualności:

2020-09-14 Ministerstwo Finansów tworzy znaczący projekt elektronicznego urzędu skarbowego

Resort Finansów realizuje obecnie długofalową strategię zelektronizowania większości usług świadczonych przez urzędy skarbowe na rzecz podatników w zakresie rozliczeń i obsługi spraw w podatkach PIT, CIT oraz VAT. Zarówno w roku 2020, 2021 ma być stale powiększana ilość usług urzędowych załatwiana on-line tak aby podatnik mógł bez problemu załatwić swoje sprawy przez internet. Z kolei […]

2020-09-07 Niektórzy płatnicy składek będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS na kolejne miesiące

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą chętnie wykorzystywali dostępne narzędzia w ramach pakietu rozwiązań pomocowych przeciw negatywnym skutkom pandemii – Tarczy antykryzysowej. Jednym z podstawowych narzędzi wspomagających firmy, było zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące. Niebawem niektóre branże będą mogły składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za kolejne 3 miesiące. Zwolnienie ze składek […]

2020-08-31 Będą zwroty nadpłat, rozliczonych w ciężar składek ZUS korzystających ze zwolnienia

Z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej a mianowicie zwolnienia z opłacania składek ZUS skorzystało setki tysiące firm. ZUS inicjując procedurę zwolnienia ze składek ZUS na wniosek konkretnego płatnika składek sprawdzał wpierw jaki jest stan jego konta. Niektórzy płatnicy składek posiadali na dzień złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS nadpłaty. Inni zapłacili już zobowiązanie w składkach ZUS […]

2020-08-21 Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Ustawą z dnia 5 czerwca 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw prawodawca dokonał kilku zmian dla podatników stosujących ryczałt jako formę opodatkowania osiąganych przychodów. Na czym one polegają? […]

2020-08-10 Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem PIT

W drugiej połowie roku prawodawca dokonał zmian niektórych przepisów podatkowych. Jedna z wielu płaszczyzn zmian dotknie najmniejsze, ale i nieco większe firmy dla których opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT). Na czym polegają owe zmiany? O tym w niniejszej publikacji. Nowa ulga w podatku PIT Resort Finansów planuje wprowadzić […]
Copyrights © 2009-2020 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno

❗
Wysyłanie plików zostało zakończone, jednak nie wszystkie pliki zostały przesłane. Zweryfikuj listę skanów oczekujących.
✖
Wczytywanie plików zostało zakończone, jednak żaden plik nie został pomyślnie przesłany.