panel Logo

Aktualności:

2020-07-30 Zmiany w podatku VAT w lipcu 2020r.

W lipcu 2020r. mają miejsce kolejne zmiany dla części czynnych podatników VAT dla których podstawą prawną na omawianej płaszczyźnie jest ustawa o podatku od towarów i usług. Jakie kwestie uległy zmianie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedzi na te pytania orz omówienie najistotniejszych zmian w podatku VAT obejmujące największą rzeszę podatników przedstawiono poniżej. Reorganizacja stawek […]

2020-07-17 Następne zmiany w terminach podatkowych

Pandemia Covid-19, która w różny sposób oddziałuje na podatników prowadzących działalność gospodarczą wymaga analizy, identyfikacji i wprowadzania różnorodnych narzędzi ułatwiających funkcjonowanie firm w tym niełatwym okresie czasu. Jedną z ustaw regulujących owe narzędzia jest ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 […]

2020-07-17 Tarcza antykryzysowa po raz 4.0 czyli, z czego firmy mogą jeszcze skorzystać – cz. 2

W ustawie z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwaną dalej ustawą o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 ustawodawca określił wiele narzędzi umożliwiających pracodawcy zmniejszenie ponoszonych obciążeń kosztami wynagrodzeń (składkami ZUS po stronie pracodawcy) czy powiększył krąg podmiotów mogących ubiegać […]

2020-07-13 Tarcza antykryzysowa po raz 4.0 czyli, z czego firmy mogą jeszcze skorzystać – cz. 1

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadzona ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwaną dalej ustawą o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 weszła w życie 24 czerwca 2020r. Otwiera ona kolejny, ale już ostatni zbiór rozwiązań pomocowych składający się na całościowy […]

2020-07-09 Modyfikacje założeń pomocowych dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwana dalej ustawą o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 to kolejna odsłona rozwiązań antykryzysowych w ramach przepisów tarczy antykryzysowej 3.0. Narzędzia te stanowią rozwinięcie już funkcjonującej pomocy a także utworzenie kolejnego wsparcia dla firm i nie tylko. Określają także nowy krąg podmiotów […]
Copyrights © 2009-2020 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno

❗
Wysyłanie plików zostało zakończone, jednak nie wszystkie pliki zostały przesłane. Zweryfikuj listę skanów oczekujących.
✖
Wczytywanie plików zostało zakończone, jednak żaden plik nie został pomyślnie przesłany.