panel Logo

Aktualności:

2019-11-12 Zmiany w wykreśleniu podatnika VAT z rejestru podatników VAT

Polscy podatnicy posiadający działalność gospodarczą mają wiele obowiązków związanych z jej prowadzeniem. Niedopatrzenie niektórych z nich może skutkować wykreśleniem podatnika (z urzędu) z rejestru podatników VAT. Dlatego warto widzieć, kiedy urząd może tego dokonać automatycznie oraz w jaki sposób można starać się o przywrócenie statusu podatnika VAT. Wykreślenie z rejestru VAT Zarówno czynni jak i […]

2019-11-04 Jednorazowy koszt zakupu środka trwałego do wartości 50.000 euro

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 50.000 euro stanowi istotnie ważne narzędzie umożliwiające ujęcie w sposób jednorazowy – koszt zakupu środka trwałego maksymalnie do kwoty 214.000zł (przyp. na 2019r.). Kluczowym jest poznanie podstawowych mechanizmów funkcjonowania danego typu amortyzacji, bowiem nie stanowi ona tej samej amortyzacji, co jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych. Co to jest jednorazowa […]

2019-10-25 Jeden rachunek bankowy dla wpłat zobowiązań i zaległości podatkowych

Od 1 stycznia 2020r. ustawodawca wprowadza jeden rachunek bankowy dla wpłat większości rodzajów podatków, który będzie przypisany do każdego podatnika. Nowy, indywidualny rachunek bankowy będzie posiadał niektóre zbliżone cechy w stosunku do znanego już jednego rachunku płatniczego dla składek ZUS. Czego więc powinni spodziewać się podatnicy wiedząc, iż Resort Finansów zamierza zamknąć niektóre dotychczasowe rachunki […]

2019-10-18 Amortyzacja nowych środków trwałych w praktyce

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych stanowi odrębną możliwość (w stosunku do jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro) zaksięgowania jeden raz w koszty firmy pełnej lub częściowej wartości zakupu nowego środka trwałego. Ten typ amortyzacji nie stanowi pomocy de minimis, więc podatnik ma większą swobodę zarówno w korzystaniu z niej jak i z innych narzędzi dofinansowujących […]

2019-10-11 Zmiany w kosztach pracowniczych i rocznych ograniczeniach kwotowych ze stosunku pracy i nie tylko

Zmiany w przepisach podatkowych stanowią coraz częściej stałą rzeczywistość gospodarczą. Ostatnie modyfikacje prawne skutkowały zmianą w kosztach uzyskania przychodów stosowanych w ramach zawartego stosunku pracy. Nowe uregulowania miały wejść w życie od stycznia 2020r., jednak ostatnie, kolejne zmiany harmonogramu wprowadzenia nowych przepisów spowodowało przyspieszenie terminu rozpoczęcia ich obowiązywania. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Koszty […]
Copyrights © 2009-2019 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno