panel Logo

Aktualności:

2019-10-18 Amortyzacja nowych środków trwałych w praktyce

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych stanowi odrębną możliwość (w stosunku do jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro) zaksięgowania jeden raz w koszty firmy pełnej lub częściowej wartości zakupu nowego środka trwałego. Ten typ amortyzacji nie stanowi pomocy de minimis, więc podatnik ma większą swobodę zarówno w korzystaniu z niej jak i z innych narzędzi dofinansowujących […]

2019-10-11 Zmiany w kosztach pracowniczych i rocznych ograniczeniach kwotowych ze stosunku pracy i nie tylko

Zmiany w przepisach podatkowych stanowią coraz częściej stałą rzeczywistość gospodarczą. Ostatnie modyfikacje prawne skutkowały zmianą w kosztach uzyskania przychodów stosowanych w ramach zawartego stosunku pracy. Nowe uregulowania miały wejść w życie od stycznia 2020r., jednak ostatnie, kolejne zmiany harmonogramu wprowadzenia nowych przepisów spowodowało przyspieszenie terminu rozpoczęcia ich obowiązywania. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Koszty […]

2019-10-04 Podatek 0% PIT dla młodych w praktyce

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla niektórych przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia stanowi jedną z nowości uregulowań prawnych wprowadzonych w ostatnim czasie. Wprowadzenie zaledwie tej jednej zmiany w przepisach podatkowych skutkuje powstaniem szeregu pytań i wątpliwości ze strony podatników prowadzących działalność oraz pracowników czy zleceniobiorców objętych ww. zwolnieniem. Na […]

2019-10-01 Obniżenie podatku PIT do 17% i zmiany w kwocie wolnej od podatku już od października 2019r.

Obniżka podatku dochodowego PIT z 18% do 17% stanowi jedną ze zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak obniżenie stawki PIT dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, ale i niektórych przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Należy też pamiętać, że o opodatkowaniu nową, niższą stawką PIT decyduje data osiągnięcia przychodu, co w przypadku […]

2019-09-27 Koszty wykorzystania mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej – nieruchomość

Wielu podatników rozpoczynając swoją działalność gospodarczą nie chcą z różnych względów korzystać z wynajmu drogiego lokalu użytkowego. Decydują się na przeznaczenie całości lub części swojego (lub wynajmowanego, użyczonego) mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszą podstawową kwestią w takiej sytuacji jest ustalenie, jakiego typu wydatki i w jakiej wysokości mogą być zakwalifikowane, jako koszty danej […]
Copyrights © 2009-2019 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno