Utrata generatora kodów werfyfikacyjnych.

Procedura uzyskania dostępu do Panelu Klienta w sytuacji utraty generatora kodów werfikacyjnych w dwustopniowej autoryzacji składa się z trzech etapów:

  1. W poniższym formularzu podaj login (adres e-mail) oraz hasło dostępu do Panelu Klienta. Nastąpi weryfikacja pierwszego stopnia.
  2. W przypadku powodzenia, na adres e-mail podany w formularzu (zgodny z zapisanym w bazie) wysłany zostanie link zawierający token autoryzujący wyłączenie dwustopniową autoryzację.
  3. Po zweryfikowaniu tokenu (przejście pod podany w wiadomości adres) dwustopniowa weryfikacja zostanie wyłączona.
Po udanym zalogowaniu się do panelu, zaleca się ponowne włączenie dwustopniowej autoryzacji.Numer IP tego komputera (3.236.83.154) zostanie zapisany w celu przeprowadzenia ewentualnych procedur kontrolnych.
Copyrights © 2009-2024 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno

Po skompletowaniu listy dokumentów, kliknij na przycisku "Rozpocznij wysyłanie plików", aby zainicjować transfer do naszego systemu.

❗
Wysyłanie plików zostało zakończone, jednak nie wszystkie pliki zostały przesłane. Zweryfikuj listę skanów oczekujących.
✖
Wczytywanie plików zostało zakończone, jednak żaden plik nie został pomyślnie przesłany.