✖
Sesja użytkownika wygasła. Zaloguj się ponownie.
 
panel Logo

Aktualności:

2021-04-14 Odliczenie darowizn na walkę z COVID-19

Walka z pandemią, wymusiła stworzenie szeregu narzędzi mających wspomóc nie tylko gospodarkę, lecz również podmioty, które aktywnie zwalczają koronawirusa. Za sprawą Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. […]

2021-04-06 Bez paragonów papierowych w roku 2021?

Rząd powoli acz konsekwentnie szykuje się do kolejnej, ustawowej zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej. Jak powszechnie wiadomo jednym z obligatoryjnych elementów tej ewidencji są wystawione dla odbiorcy paragony sprzedaży. Odbiorcą paragonu może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej albo firma. W drugiej połowie roku 2021 ustawodawca […]

2021-03-23 Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym przedsiębiorców.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej aktualnie konsultuje nowy projekt ustawy z dnia 22 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w którym jedną z wielu nowości jest bardzo znacząca zmiana odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego m.in. przedsiębiorców. Polega ona na likwidacji utraty prawa do ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy z powodu opłacenia […]

2021-03-15 Możliwe ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok

Rokrocznie polscy podatnicy przekazują do Krajowej Administracji Skarbowej swoje zeznania roczne obejmujące wszystkie przychody osiągnięte w 2020 roku i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłączając przy tym większość przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z pewnymi wyjątkami. Podatnicy spełniający ustawowe kryteria mają możliwość skorzystania z określonych ulgi odliczeń skutkujących obniżeniem należnego podatku dochodowego do zapłaty albo zwiększeniem […]

2021-03-09 Dofinansowania z urzędów pracy i ZUS tarcza 8.0.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 371) wprowadzono kolejną już odsłonę „tarczy antykryzysowej” określanej mianem „tarczy 8.0”. Implementuje ona dodatkowe instrumenty dla przedsiębiorców, stanowiące rozszerzenie tarczy 7.0, której najważniejsze założenia przedstawiliśmy tutaj: https://www.taxe.pl/blog/1138/dofinansowania-z-urzedow-pracy-i-zus-tarcza-6-0-i-7-0/#more-1138. Poniżej zamieszczamy kluczowe informacje w zakresie najnowszych możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców dotkniętych pandemią, z […]
Copyrights © 2009-2021 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno

Po skompletowaniu listy dokumentów, kliknij na przycisku "Rozpocznij wysyłanie plików", aby zainicjować transfer do naszego systemu.

❗
Wysyłanie plików zostało zakończone, jednak nie wszystkie pliki zostały przesłane. Zweryfikuj listę skanów oczekujących.
✖
Wczytywanie plików zostało zakończone, jednak żaden plik nie został pomyślnie przesłany.