✖
Sesja użytkownika wygasła. Zaloguj się ponownie.
 
panel Logo

Aktualności:

2020-01-13 Pozostałe problemy w zakresie zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od 2020r.

Stawka 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obwarowana jest spełnieniem przez podatnika dokonującego tej dostawy wielu warunków formalnych. Nowy 2020r. przyniesienie kolejne zmiany w zakresie dokumentowania przebiegu transakcji WDT a więc dodaniu nowego rodzaju dokumentacji udowadniającej wywóz towarów poza terytorium RP i otrzymanie ich w państwie UE odbiorcy. Co natomiast z dotychczas akceptowanymi przez fiskusa […]

2020-01-07 Wątpliwości w ramach uwzględnienia stawki 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od nowego roku 2020

1 stycznia 2020r. wszystkie kraje członkowskie mają obowiązek wprowadzić do obowiązującego, krajowego prawa przepisy Dyrektywy Rady UE 2018/1910 z 4 grudnia 2018r. zmieniającej aktualnie obowiązującą Dyrektywę 2006/112/WE z 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Jedne z tych zmian dotyczą rozszerzenia w niektórych sytuacjach warunków koniecznych do skorzystania przez sprzedawcę ze stawki […]

2019-12-31 Pamiętaj o remanencie

Przypominamy, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychów i rozchodów są obowiązani do sporządzenia i wpisania do ksiąg spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis ten powinien zawierać: nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu […]

2019-12-30 Kolejne wątpliwości związane z funkcjonowaniem mikrorachunku przeznaczonego dla wpłat niektórych podatków

Mikrorachunek podatkowy został stworzony przez Ministerstwo Finansów z myślą o uproszczeniu identyfikacji podatników oraz ich wpłat w zakresie podstawowych rodzajów podatków. Jednak mikrorachunek to nie tylko uproszczenia, lecz także przypisane do niego zasady działania, o których powinien jak najwięcej wiedzieć każdy podatnik. Indywidualny rachunek bankowy Indywidualny rachunek każdego podatnika dla wpłat podatków (zwany dalej mikrorachunkiem) […]

2019-12-23 W jaki sposób dodać numer konta do białej listy podatników VAT

Biała lista podatników VAT (wykaz podatników VAT) zawiera m.in. numery firmowych rachunków bankowych podatników prowadzących działalność gospodarczą na które kontrahenci mają obowiązek regulować zapłatę za transakcję o wartości równej lub większej 15.000zł brutto. Jeżeli podatnik począwszy od 1 stycznia 2020r. pomyli się i zapłaci na konto spoza wykazu, wówczas nie będzie mógł ująć dokumentu kosztowego […]
Copyrights © 2009-2020 Vires Sp. z o.o. Dział Księgowości Internetowej Taxe Kontakt »
Zamknij okno

❗
Wysyłanie plików zostało zakończone, jednak nie wszystkie pliki zostały przesłane. Zweryfikuj listę skanów oczekujących.
✖
Wczytywanie plików zostało zakończone, jednak żaden plik nie został pomyślnie przesłany.